Stichting Voor en Door Goor

De Stichting heeft als doelstelling:

1) De Stichting heeft ten doel het leveren van een positieve bijdrage aan het lokale woon-,werk- en leefklimaat van Goor en nabije omgeving.
De Stichting zal zich met name richten op projecten op het gebied van cultuur, historie en toerisme.

2) De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren,ontwikkelen, plannen, en ten uitvoer(laten) brengen van projecten in de breedste zins des woords.
Hieronder kunnen tevens worden verstaan de ontwikkeling, productie en verkoop van levensmiddelen en dranken.

U kunt ons vinden op een nog te nader te vinden locatie.

Stichting Voor en Door Goor = Ontmoeten.

Voor en Door Goor wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die ontspanning zoek, klusjes willen doen.