Missie en Visie

Onze missie:

In de Hof van Twente willen wij nadrukkelijk de aandacht richten op voor en door Goor in de breedste zin van het woord.
Wij geven een nuttige invulling aan mensen die iets met mozaïken hebben.

Onze visie:

De Stichting Voor en Door Goor is opgericht in 2012.
In 2013 hebben wij een Goor Gruyt Bier geïntroduceerd.
Op moment wordt op het voormalig zwembad terrein nog weer hob verbouwt in samenwerking met de Stadslandbouw, huurder van dit terrein. Tevens zijn er vele mozaïkbanken gemaakt die her en der in Goor staan.
Op moment wordt er lokale zepen gemaakt.
Wij willen graag de inwoners betrekken op bovengenoemde processen.